หมอจุฬาฯ พัฒนาแอพพลิเคชั่น “คู่มือแพทย์ฉุกเฉิน”

28 May 2016

พญ.สุธาพร ล้ำเลิศกุล อาจารย์ประจำหน่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  เปิดเผยว่า จากปัญหาผู้ป่วยฉุกเฉินที่หมดสติ ช็อก เหนื่อยมาก หัวใจหยุดเต้น ซึ่งการซักประวัติ ตรวจร่างกาย แสดงจากการวิจัยแล้วว่าไม่เพียงพอ  ทำให้เกิดข้อผิดพลาดการรักษา วินิจฉัยได้ง่าย    จึงได้มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนไอโฟนชื่อ  “Resus Ultrasound”  ซึ่งเป็น Interactive textbook สำหรับให้แพทย์ใช้ศึกษาหรือเป็นคู่มือในการใช้อัลตร้าซาวน์เพื่อวิเคราะห์อาการผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน โดยเป็นแอพพลิเคชั่นแรกที่เป็น textbook ของคนไทยบน App Store  โดยจุดเด่น ของแอพพลิเคชั่นนี้ คือสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องมีสัญญาณอินเตอร์เน็ต แพทย์ฉุกเฉินสามารถเรียนรู้วิธีการวางมือแบบง่ายและวิธีการอ่านผล ภาพปกติและผิดปกติ โดย Interactive textbook นี้เป็น  application  แรกๆที่ผลิตโดยคนไทย เพื่อเป็นสื่อการสอนให้แพทย์เรียนรู้ทั่วโลก  โดยแอพพลิเคชั่นลักษณะดังกล่าว ทั่วโลกมีเพียง 7-8 แอพพลิเคชั่น  เนื่องจากต้องใช้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ทางการเแพทย์เฉพาะทาง  หลังจากปล่อยดาวน์โหลดผลตอบรับค่อนข้างดี