Chula Startup League (24 steps to a Successful Startup by MIT)

31 Jul 2017

 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ทางโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( CU Innovation Hub) ได้มีการจัดอบรมหลักสูตร Chula Startup League (24 steps to a Successful Startup by MIT) ณ ชั้น 19 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ( อาคารจามจุรี 10 ) ในวันนี้เป็นการอบรมใน สเต็ปที่ 11 การระบุตำแหน่งในการแข่งขัน และ 12 ค้นหาหน่วยตัดสินใจของลูกค้า ซึ่งมีน้องๆนักศึกษาให้ความสนใจมาเข้าร่วมเป็นอย่างมาก  พวกเราก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพบรรยากาศมาให้รับชมกันครับ