CU I-Hub & SICA Joint Workshop

1 Aug 2017

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ทางโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับ Social Innovation Creators' Academia (SICA) จากประเทศเกาหลีใต้ ได้มีการจัดโครงการ CU I-Hub & SICA Joint Workshop ณ ชั้น 19 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) โครงการดังกล่าวได้มีการนำเอาตัวแทนนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบุคลากรจาก SICA มาทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิดด้านอินโนเวอชั่น ซึ่งภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและมิตรภาพระหว่างสององค์กร ทางเราเองก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพบรรยากาศมาให้รับชมกันครับ