Siam Innovation District Design Thinking for Business Innovation

28 Aug 2017

เปิดรับสมัครแล้วกับหลักสูตร "Siam Innovation District Design Thinking for Business Innovation" หลักสูตรดีๆสำหรับคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และต้องการได้รับการต่อยอดอย่างเต็มที่ ด้วยสุดยอดกระบวนการออกแบบความคิดขั้นสูงสำหรับการค้นหาโอกาสทางธุรกิจผ่านการทำความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง โดยโครงการนี้เป็นหนึ่งในกระบวนการสอนชั้นยอดจาก d.school ที่ Stanford University ในประเทศสหรัฐอเมริกา และแพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวางในหน่วยงานต่างๆของโลก ทั้งธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ช่วยให้สามารถพัฒนานวัตกรรมที่มีคุณค่าออกมาได้ ดังนั้นทาง Siam Innovation District จึงนำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงในการสร้างสรรค์ธุรกิจและนวัตกรรม และเห็นผลจริงหลังเรียนแม้จะเป็นหลักสูตรสั้นๆ เพียง 5 สัปดาห์เท่านั้น

ปกติหลักสูตรนี้มีมูลค่ากว่า 35,000 บาท แต่ผู้ที่สนใจ หลังจากได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าเรียนหลักสูตรนี้จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  ถ้าหากคุณอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในโครงการดีๆแบบนี้ สามารถสมัครมาได้เลยที่ https://goo.gl/forms/Qow7w784rFdTr64E3 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2560 นี้เท่านั้น

และจะเปิดสอนในวันที่ 9 กันยายน ถึง 7 ตุลาคม 2560  สถานที่: อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี10) ชั้น4 

 อย่ารอช้า สมัครเลย โอกาสแบบนี้ไม่ได้มากันบ่อยๆ