อ.พญ. โสฬพัทธ์ เหมรัญชโรจน์

Clusters : Aging Society, Digital and Robotics

เกมคลื่นสมองพิชิตอัลไซเมอร์ ช่วยชะลอภาวะสมองเสื่อมของผู้ป่วยที่มีอาการของโรคอัลไซเมอร์ผ่านการเล่นเกมส์ โดยการฝึกฝนการใช้คลื่นสมองให้เพื่อ

Clusters: 
Aging Society
Digital and Robotics
Gallery: