Our Activities

 • 10 Aug 2017
  Incubation
  Epoch Foundation เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำหน้าที่ในด้านการสร้างความรู้ อบรม บ่มเพาะ startups ของประเทศไต้หวัน โดยมีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำ ทั้งในหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม, หน่วยงานวิจัย, สถาบันส่งเสริมความรู้ เช่น TSMC, Quanta Computer, Delta Electronics, Wistron Corp., CHC group, top 3 financial holding, MIT, UC Berkeley, Chatham House and Evian Group (รายละเอียดความร่วมมือ Epoch กับหน่วยงานต่างๆ อยู่ที่ http://www.epoch.org.tw/en/projects)
 • 18 May 2017
  Incubation
    โครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) ร่วมกับ       สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA)    จัดงาน Ind-tech Hackathon เพื่อนำเสนอแนวคิดและมุมมองที่จะเป็นต้นแบบที่จะนำมาพัฒนาเสริมสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสังคมของผู้สูงอายุ (Aging Society) ให้สอดคล้องกับนโยบาย Industry 4.0 ก้าวสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ได้อย่างมั่นคง
 • 4 May 2017
  Incubation
  ข่าวดี!! อีกไม่นานเกินรอ จากสยามสแควร์ในวันนี้จะกลายเป็นสยามสแควร์แห่งอนาคตที่เปี่ยมล้นไปด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยมากมาย จนเรียกได้ว่าเป็น Smart City ตามทันเมืองนอกกันเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่ให้พบปะกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับงานวิจัยและนวัตกรอีกด้วย เหล่าวัยรุ่นเตรียมตัวให้พร้อม แล้วพบกันเร็วๆนี้
 • 18 Mar 2017
  Incubation
  โครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก "YoStartups Private Limited" ประเทศสวิสเซอร์แลนด์กิจกรรมเวิร์คชอบ "CU Startup Weekend By YoStartups Crew"  ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2560 เวลา 08.30- 23.00 น.
 • 9 Mar 2017
  Incubation
  หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจเรื่อง Smart City หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีไอเดียการทำ Real Estate Tech Startup และต้องการทำให้ไอเดียนี้เกิดขึ้นได้จริง ห้ามพลาดกิจกรรมนี้ค่ะ!!!! เราขอเชิญชวนประชาคมจุฬาฯ ส่งไอเดียเพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "CU Real Estate Tech Startup Weekend" โดยทีม YoStartups จากประเทศไอร์แลนด์เป็นผู้นำการ Workshop ในครั้งนี้ Workshop นี้จะทำให้ทุกท่านได้ทดลองวางแผน สร้างสรรค์ และพัฒนา Real Estate Tech Startup ของท่าน โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำตลอดกิจกรรม

Most Viewed

 • 18 May 2017
  Incubation
   
 • 11 Feb 2016
  Incubation
  กระป๋องและขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว สามารถเอาไปรีไซเคิลได้ รีไซเคิล!
 • 3 Mar 2017
  Incubation
  เมื่อวันที่ 1
 • 9 Mar 2017
  Incubation
  หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจเรื่อง Smart City หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีไอเดียการทำ Real Estate Tech Startup และต้องการทำให้ไอเดียนี้เกิดขึ้นได้จริง ห้ามพลาดกิจกรรมนี้ค่ะ!!!!
 • 22 Feb 2017
  Incubation
                  กิจกรรม Innovation Bootcamp
 • 11 Jan 2017
  Incubation
  กิจกรรม Innovation Bootcamp จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “Design Business Models / Pricing” โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 25 คน จาก 12 ทีมใน Incubation Program ของ CU Innovation Hub ได้ร่วมรับฟังการบรรยายและรทำกิจกรรม Workshop โดยคณาจารย์จากศศินทร์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ
 • 10 Aug 2017
  Incubation
  Epoch Foundation เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำหน้าที่ในด้านการสร้างความรู้ อบรม บ่มเพาะ startups ของประเทศไต้หวัน โดยมีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำ ทั้งในหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม, หน่วยงานวิจัย, สถาบันส่งเสริมความรู้ เช่น TSMC, Quanta Computer, Delta Electronics, Wistron Corp., CHC group, to
 • 28 May 2016
  Incubation
  พญ.สุธาพร ล้ำเลิศกุล อาจารย์ประจำหน่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  เปิดเผยว่า จากปัญหาผู้ป่วยฉุกเฉินที่หมดสติ ช็อก เหนื่อยมาก หัวใจหยุดเต้น ซึ่งการซักประวัติ ตรวจร่างกาย แสดงจากการวิจัยแล้วว่าไม่เพียงพอ  ทำให้เกิดข้อผิดพลาดการรักษา วินิจฉัยได้ง่าย    จึงได้มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนไอโฟนชื่อ  “Resu
 • 18 Mar 2017
  Incubation
  โครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก "YoStartups Private Limited" ประเทศสวิสเซอร์แลนด์กิจกรรมเวิร์คชอบ "CU Startup Weekend By YoStartups Crew"  ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 25
 • 2 Feb 2017
  Incubation
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม CU Startup Weekend by YoStartup Crew ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านค่ะ