Our Activities

 • 18 May 2017
  Incubation
    โครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) ร่วมกับ       สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA)    จัดงาน Ind-tech Hackathon เพื่อนำเสนอแนวคิดและมุมมองที่จะเป็นต้นแบบที่จะนำมาพัฒนาเสริมสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสังคมของผู้สูงอายุ (Aging Society) ให้สอดคล้องกับนโยบาย Industry 4.0 ก้าวสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ได้อย่างมั่นคง
 • 4 May 2017
  Incubation
  ข่าวดี!! อีกไม่นานเกินรอ จากสยามสแควร์ในวันนี้จะกลายเป็นสยามสแควร์แห่งอนาคตที่เปี่ยมล้นไปด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยมากมาย จนเรียกได้ว่าเป็น Smart City ตามทันเมืองนอกกันเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่ให้พบปะกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับงานวิจัยและนวัตกรอีกด้วย เหล่าวัยรุ่นเตรียมตัวให้พร้อม แล้วพบกันเร็วๆนี้
 • 18 Mar 2017
  Incubation
  โครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก "YoStartups Private Limited" ประเทศสวิสเซอร์แลนด์กิจกรรมเวิร์คชอบ "CU Startup Weekend By YoStartups Crew"  ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2560 เวลา 08.30- 23.00 น.
 • 9 Mar 2017
  Incubation
  หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจเรื่อง Smart City หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีไอเดียการทำ Real Estate Tech Startup และต้องการทำให้ไอเดียนี้เกิดขึ้นได้จริง ห้ามพลาดกิจกรรมนี้ค่ะ!!!! เราขอเชิญชวนประชาคมจุฬาฯ ส่งไอเดียเพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "CU Real Estate Tech Startup Weekend" โดยทีม YoStartups จากประเทศไอร์แลนด์เป็นผู้นำการ Workshop ในครั้งนี้ Workshop นี้จะทำให้ทุกท่านได้ทดลองวางแผน สร้างสรรค์ และพัฒนา Real Estate Tech Startup ของท่าน โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำตลอดกิจกรรม
 • 3 Mar 2017
  Incubation
  CU Innovation Hub and Ambassade

Most Viewed