Our Activities

 • 15 Aug 2017
  Outreach
  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) เข้าร่วมเปิดงานนิทรรศการ ครบรอบ 14 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ณ อาคารสำนักงานสวนหลวงสแควร์ ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้อภากรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรองศาตราจารย์ ดร.
 • 8 Aug 2017
  Outreach
     
 • 3 Aug 2017
  Outreach
  วันที่ 3 สิงหาคม 2560 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ได้มีการจัดงาน "Sasin Startup Spirit" ณ ชั้น 7 ตึกศศปาฐศาลา เพื่อแสดงความยินดีและมอบประกาศเกียรติคุณแด่นิสิตที่เข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ ในระหว่างปี 2016-2017 และยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิตปัจจุบันต้องการมี Startup ของตัวเอง สำหรับรายชื่อทีมที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้ 
 • 3 Aug 2017
  Outreach
  On 3rd August 2017, Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University have organized the event named “Sasin Startup Spirit” at 7th floor , Sasa Patasala Building , Chulalongkorn University. In the event, Congratulations to these teams: 1.) PDvice team, the award-winning team represented Sasin institution, for winning MAI Bangkok Business Challenge and New Venture Championship 2017 with a proprietary platform for better quality of life.
 • 3 Apr 2017
  Outreach
  เมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้ว เป็นช่วงของการเฉลิมฉลอง 100 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติจากทั้งในและต่างประเทศมาเยี่ยมเยียนและร่วมแสดงความยินดีในโอกาสสำคัญยิ่งนี้ค่ะ พวกเรา CU Innovation Hub ก็มีโอกาสได้ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Pohang University of Science and Technology (POSTECH) ประเทศเกาหลีใต้ ค่ะ ในโอกาสนี้ พวกเราขอนำภาพบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้รับชมค่ะ : )

Most Viewed

 • 1 Feb 2017
  Outreach
  เมื่อวันที่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “ กำเนิด X-MEN ” ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือระหว่างโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub)  และ CU Dent
 • 8 Mar 2017
  Outreach
  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ทีม Outreach ตัวแทนจากโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย ( CU Innovation Hub ) ร่วมกับสโมสรนิสิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการจัดงาน Grand Opening Chula Expo 2017 ขึ้นที่บริเวณ ลานกิจกรรมกลางแจ้งหน้าห้างสรรพสินค้าสยามสแควร์วัน ตั้งแต่เวลา 10.0
 • 8 Mar 2017
  Outreach
  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ทีม Outreach ตัวแทนจากโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย ( CU Innovation Hub ) ร่วมกับสโมสรนิสิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการจัดงาน Grand Opening Chula Expo 2017 ขึ้นที่บริเวณ ลานกิจกรรมกลางแจ้งหน้าห้างสรรพสินค้าสยามสแควร์วัน ตั้งแต่เวลา 10.0
 • 26 May 2016
  Outreach
 • 27 Nov 2016
  Outreach
  “CU INNOVATION HUB” ในงานดิจิทัลไทยแลนด์ 2016
 • 20 Sep 2016
  Outreach
  งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา พบนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ แสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระราชวงศ์ พร้อมการสัมมนาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปในด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 • 3 Aug 2017
  Outreach
  วันที่ 3 สิงหาคม 2560 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ได้มีการจัดงาน "Sasin Startup Spirit" ณ ชั้น 7 ตึกศศปาฐศาลา เพื่อแสดงความยินดีและมอบประกาศเกียรติคุณแด่นิสิตที่เข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ ในระหว่างปี 2016-2017 และยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิตปัจจุบันต้องการมี Startup ของต
 • 16 Nov 2016
  Outreach
  King Bhumibol Adulyadej and Innovation for social development
 • 27 Sep 2016
  Outreach
  Chulalongkorn University invites you to CU Innovation Hub: Open House on Tuesday, 27 September 2016 from 9:00 am onwards on the 19th Floor, Chaloem Rajakumari 60 Building, Chulalongkorn University.
 • 8 Aug 2017
  Outreach