ถังขยะแก้วน้ำรักษ์โลก

ถังขยะนวัตกรรมช่วยให้การคัดแยกขยะประเภทแก้วน้ำพลาสติกเป็นเรื่องสนุกและใช้สะดวกสบาย ช่วยลดภาระการคัดแยกขยะและช่วยให้คนเก็บขยะไม่ต้องแบกขยะที่มีน้ำหนักมากเกินไปได้ ทำให้ขยะมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น

Clusters : Food Energy Water
Problem:

การคัดแยกขยะประเภทแก้วน้ำพลาสติกจากถังขยะปกติเป็นเรื่องยาก และน้ำที่หลงเหลือในแก้วน้ำทำให้ขยะในถังขยะเน่าเสีย

Newness:

ความใหม่ของผลงานชิ้นนีอยู่ที่การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทำให้การทิ้งแก้วน้ำพลาสติกเป็นเรื่องสนุกและใช้สะดวกสบาย โดยถังขยะสามารถแยกแก้วน้ำพลาสติกและน้ำ/น้ำแข็งที่อยู่ในแก้วออกจากกันได้ แก้วจะถูกบีบอัดให้มีขนาดเล็กลง น้ำ/น้ำแข็งผ่านกระบวนการกรองทำให้น้ำมีคุณภาพที่ดีขึ้น

Patent:
อยู่ระหว่างการยื่นขอสิทธิบัตร
Maturity Level:
พัฒนาต้นแบบสำเร็จ
Gallery: 
Video: