ถุงพลาสติกชีวภาพที่ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้สด

ถุงพลาสติกชีวภาพ ช่วยเกษตรกรยืดอายุการเก็บรักษาและรักษาคุณภาพพืชผลสดและผลไม้แห้งระหว่งการรอส่งถึงถือผู้บริโภค

Clusters : Food Energy Water
Newness:

ความใหม่ในผลงานนี้อยู่ที่การเพิ่มคุณสมบัติใหม่ให้ถุงพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ สามารถใช้เพื่อยืดอายุสินค้าทางการเกษตรได้อีกด้วย

Patent:
อยู่ระหว่างการยื่นขอสิทธิบัตร
Maturity Level:
พร้อมใช้งานจริงเชิงพาณิชย์
Video: