เกมคลื่นสมองพิชิตอัลไซเมอร์

เกมคลื่นสมองพิชิตอัลไซเมอร์ ช่วยชะลอภาวะสมองเสื่อมของผู้ป่วยที่มีอาการของโรคอัลไซเมอร์ผ่านการเล่นเกมส์ โดยการฝึกฝนการใช้คลื่นสมองให้เพื่อควบคุมเกมส์

Clusters : Aging Society, Digital and Robotics
Problem:

ผู้ป่วยอัลไซเมอร์มีปัญหาเรื่องความจำ และการใช้งานสมอง

Newness:

ความใหม่ของผลงานอยู่ที่ การใช้เกมส์เป็นเครื่องมือในการฝึกการควบคุมสมองโดยอาศัยการจับสัญญาณคลื่นสมองเพื่อบังคับเกมส์

Patent:
อยู่ระหว่างการยื่นขอสิทธิบัตร
Maturity Level:
พร้อมใช้งานจริงเชิงพาณิชย์
Gallery: 
Video: