ไม้เท้าเลเซอร์เพื่อผู้ป่วยพาร์กินสัน

ไม้เท้าเลเซอร์ช่วยให้ผู้ป่วยพาร์กินสันที่ประสบปัญหาภาวะการเดินติดขัด ก้าวเท้าไม่ออก สามารถก้าวเดินได้ง่ายขึ้น โดยการยิงแสงเลเซอร์ลงบนพื้นอย่างอัตโนมัติเฉพาะเวลาที่ต้องใช้งานเพื่อเป็นการกระตุ้นผู้ป่วยทางสายตาส่งผลให้ผู้ป่วยพาร์กินสันก้าวเดินได้ง่ายขึ้น

Clusters : Aging Society
Newness:

ความใหม่ของผลงานอยู่ที่การออกแบบไม้เท้า โดยประยุกต์ใช้แสงเลเซอร์ เปิดปิดอัตโนมัติเฉพาะเวลาที่จำเป็น เพื่อกระตุ้นผู้ป่วยทางสายตาและช่วยให้ผู้ป่วยพาร์กินสันก้าวเดินได้ง่ายขึ้น

Patent:
ได้รับอนุมัติสิทธิบัตรแล้ว
Maturity Level:
พร้อมใช้งานจริงเชิงพาณิชย์