ติดต่อเรา

CU Innovation Hub
อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10),
ชั้น 19 ซอยจุฬา 12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม 10330
โทรศัพท์: 02-218-3106
อีเมล์: cu.ihub@chula.ac.th, cu.innovation.hub@gmail.com

Your comments and suggestions are welcome

CAPTCHA

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.