รศ.ดร. ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย

Clusters : Digital and Robotics, Smart City and Inclusive Community

Claim Di คือ Mobile Application ที่ช่วยให้คนขับรถ สามารถทำเคลมประกันภัยได้ด้วยตนเอง แบบรวดเร็ว ทันใจ เพียงใช้ปลายนิ้วสัมผัส โดยไม่ต้องรอป

Clusters: 
Digital and Robotics
Smart City and Inclusive Community