ศ.นพ. รุ่งโรจน์ พิทยศิริ

Clusters : Aging Society

ไม้เท้าเลเซอร์ช่วยให้ผู้ป่วยพาร์กินสันที่ประสบปัญหาภาวะการเดินติดขัด ก้าวเท้าไม่ออก สามารถก้าวเดินได้ง่ายขึ้น โดยการยิงแสงเลเซอร์ลงบนพื้น

Clusters: 
Aging Society