ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกิจกรรม CU Startup Weekend by YoStartup Crew

2 Feb 2017

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม CU Startup Weekend by YoStartup Crew

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านค่ะ