Our Activities

 • 8 Sep 2017
  Academy
  โครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) ร่วมมือกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ​) จัดงาน Smart Energy Hackathon ณ ชั้น 20 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) ในวันที่ 8 - 10 กันยายน 2560 วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเร่งกระบวนการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่โดยใช้ซอฟต์แวร์เป็นทางออกสำหรับความท้าท้ายด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งภายในงานได้มีการเปิดโอกาศให้ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักวิเคราะห์ข้อมูล และผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานจากทั่วภูมิภาคร่วมแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นเวลา 2 วัน เพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ห
 • 8 Sep 2017
  Academy
  CU Innovation Hub in cooperated by GIZ to organized “Smart Energy Hackathon” on 8 – 10 September 2017 at 20th floor, Chaloem Rajakumari 60 Building (Chamchuri 10), Chulalongkorn University. This event’s purpose is to accelerate develop and create process of new software innovation for solving energy challenge in South East Asia. This Hackathon event gathers software developers, data analysis experts, and energy experts from all regions in South East Asia to develop best software solutions within 2 days for award-wining prize of 10,000 US dollars or around 350,000 Thai Baht.
 • 10 Aug 2017
  Academy
  วันนี้ 10 สิงหาคม 2560 ทางโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) ได้มีการจัดอบรมหลักสูตร Chula Startup League (24 Step to a Successful Startup by MIT) ณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี10) ซึ่งในวันนี้เป็นการอบรมในสเต็ปที่ 19 คำนวนต้นทุนในการหาลูกค้า สเต็ปที่ 20 ระบุสมมุติฐานหลัก และสเต็ปที่ 21 ทดสอบสมมุติฐานหลัก ซึ่งมีน้องๆนิสิตเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก    
 • 1 Aug 2017
  Academy
  On 1st August 2017, CU Innovation Hub cooperated with Social Innovation Creators' Academic (SICA), YOUSEI University from South Korea, launched CU I-Hub & SICA Joint Workshop at 19th floor, Chaloem Rajakumari 60 Building (Chamchuri 10 Building), Chulalongkorn University. This joint workshop brought student and academic staffs from both universities to work as teams, solving sample problems by exchanging knowledge and ideas about innovation with fun and joy between both parties. You can never miss to see how enjoy and fun they have.  
 • 1 Aug 2017
  Academy
  วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ทางโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับ Social Innovation Creators' Academia (SICA) จากประเทศเกาหลีใต้ ได้มีการจัดโครงการ CU I-Hub & SICA Joint Workshop ณ ชั้น 19 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) โครงการดังกล่าวได้มีการนำเอาตัวแทนนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบุคลากรจาก SICA มาทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิดด้านอินโนเวอชั่น ซึ่งภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและมิตรภาพระหว่างสององค์กร ทางเราเองก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพบรรยากาศมาให้รับชมกันครับ  

Most Viewed

 • 15 Feb 2017
  Academy
   
 • 8 Sep 2016
  Academy
  CU Innovation Hub had organized the 1st Global Innovation Talk.
 • 17 Aug 2016
  Academy
  The Opening Ceremony of 1st Seed of Innovation Program took place on the morning of Saturday 17 August 2016 at Fl 19, Chaloem Rajakumari 60 Building. The ceremony is opened by Associate Professor Dr.
 • 27 Aug 2016
  Academy
              เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม – 17 กันยายน 2559 ที่ผ่าน CU Innovation Hub ได้จัดอบรมโครงการ “SEED OF INNOVATION” Program อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมอบรมได้แบ่งกลุ่มเพื่อสร้างสรรค์ ออกแบบและเตรียมนำเสนอแผนงานโครงการนวัตกรรม โดยมีวิทยากรประกอบด้วย อ.ดร.ปรีชญา สิทธิพันธุ์ จ
 • 15 Feb 2017
  Academy
  โครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Innovation Hub) ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในโครงการ Global Innovation Talk ครั้งที่ 3 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13:00 – 15.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 12.30 น.
 • 9 Mar 2017
  Academy
  ในวันที่ 4 มีนาคม 2560 ทางโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) ณ ชั้น 19 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) ได้จัดงาน Demo Day ขึ้น ซึ่งในบรรยากาศงานจะได้พบกับ การ Pitching สนามจริงของเหล่าสตาร์ทอัพมือใหม่ จะเป็นอย่างไรนั้น พวกเราได้เก็บภาพบรรยากาศงานม
 • 27 Aug 2016
  Academy
  On Saturday, 27 August 2016, Associate Professor Dr. Natcha Thawesaengskulthai, Assistant to the President for Strategy and Innovation, presided over the opening ceremony of the “SEED OF INNOVATION” program.
 • 16 Nov 2016
  Academy
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาฯ (CU Innovation Hub) จัดงาน Global Innovation Talk ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติมาเป็นว
 • 17 Aug 2016
  Academy
  เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา  ทางโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) ได้จัดพิธีเปิดการอบรมโครงการ “SEED OF INNOVATION” Program ขึ้น บริเวณชั้น 19 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย ผู้ช่วยอธิกา
 • 11 Mar 2017
  Academy