Our Activities

 • 10 Aug 2017
  Academy
  วันนี้ 10 สิงหาคม 2560 ทางโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) ได้มีการจัดอบรมหลักสูตร Chula Startup League (24 Step to a Successful Startup by MIT) ณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี10) ซึ่งในวันนี้เป็นการอบรมในสเต็ปที่ 19 คำนวนต้นทุนในการหาลูกค้า สเต็ปที่ 20 ระบุสมมุติฐานหลัก และสเต็ปที่ 21 ทดสอบสมมุติฐานหลัก ซึ่งมีน้องๆนิสิตเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก    
 • 1 Aug 2017
  Academy
  On 1st August 2017, CU Innovation Hub cooperated with Social Innovation Creators' Academic (SICA), YOUSEI University from South Korea, launched CU I-Hub & SICA Joint Workshop at 19th floor, Chaloem Rajakumari 60 Building (Chamchuri 10 Building), Chulalongkorn University. This joint workshop brought student and academic staffs from both universities to work as teams, solving sample problems by exchanging knowledge and ideas about innovation with fun and joy between both parties. You can never miss to see how enjoy and fun they have.  
 • 1 Aug 2017
  Academy
  วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ทางโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับ Social Innovation Creators' Academia (SICA) จากประเทศเกาหลีใต้ ได้มีการจัดโครงการ CU I-Hub & SICA Joint Workshop ณ ชั้น 19 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) โครงการดังกล่าวได้มีการนำเอาตัวแทนนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบุคลากรจาก SICA มาทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิดด้านอินโนเวอชั่น ซึ่งภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและมิตรภาพระหว่างสององค์กร ทางเราเองก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพบรรยากาศมาให้รับชมกันครับ  
 • 31 Jul 2017
  Academy
    วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ทางโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( CU Innovation Hub) ได้มีการจัดอบรมหลักสูตร Chula Startup League (24 steps to a Successful Startup by MIT) ณ ชั้น 19 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ( อาคารจามจุรี 10 ) ในวันนี้เป็นการอบรมใน สเต็ปที่ 11 การระบุตำแหน่งในการแข่งขัน และ 12 ค้นหาหน่วยตัดสินใจของลูกค้า ซึ่งมีน้องๆนักศึกษาให้ความสนใจมาเข้าร่วมเป็นอย่างมาก  พวกเราก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพบรรยากาศมาให้รับชมกันครับ  
 • 31 Jul 2017
  Academy
  On 31st July 2017, CU Innovation Hub launched the sixth class of “24 Steps to a Successful Startup by MIT” course at 19th floor of Chaloem Rajakumari 60 Building (Chamchuri 10 Building). This course is a lecture course for Chula Startup League participants, supported by CU Innovation Hub. The sixth class of this course is about 11th step, how to locate your position in competition, and 12th step, how to find customer’s decision making unit. This course gains lot of interest from all participants and many outsiders who want to participate in this course.

Most Viewed

 • 25 Aug 2017
  Academy
  หากคุณอยากเป็น Startup ที่ประสบความสำเร็จและมีความคิดล้ำกว่าใครในการบริหารธุรกิจ คุณต้องไม่พลาดหลักสูตร "Siam Innovation District 24 Steps to a Successful Startup" ซึ่งหลักสูตรนี้พัฒนามาเพื่อธุรกิจ Start up โดยเฉพาะ อีกทั้งสอนหลักการบริหารธุรกิจ Startup ตั้งแต่เริ่มต้นจนมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเอง ใ
 • 28 Aug 2017
  Academy
  เปิดรับสมัครแล้วกับหลักสูตร "Siam Innovation District Design Thinking for Business Innovation" หลักสูตรดีๆสำหรับคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และต้องการได้รับการต่อยอดอย่างเต็มที่ ด้วยสุดยอดกระบวนการออกแบบความคิดขั้นสูงสำหรับการค้นหาโอกาสทางธุรกิจผ่านการทำความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง โดยโครงการนี้เป็นห
 • 28 Aug 2017
  Academy
  Machine learning และ AI กำลังเปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดกาล ถ้าคุณอยากล้ำกว่าใคร คอร์สนี้เหมาะสำหรับคุณ!!
 • 10 Aug 2017
  Academy
  วันนี้ 10 สิงหาคม 2560 ทางโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) ได้มีการจัดอบรมหลักสูตร Chula Startup League (24 Step to a Successful Startup by MIT) ณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี10) ซึ่งในวันนี้เป็นการอบรมในสเต็ปที่ 19 คำนวนต้นทุนในการหาลูกค้
 • 31 Jul 2017
  Academy
  On 31st July 2017, CU Innovation Hub launched the sixth class of “24 Steps to a Successful Startup by MIT” course at 19th floor of Chaloem Rajakumari 60 Building (Chamchuri 10 Building). This course is a lecture course for Chula Startup League participants, supported by CU Innovation Hub.
 • 15 Feb 2017
  Academy
  Chulalongkorn University Innovation Hub would like to invite you to attend the 3rd Global Innovation Talk which will be held on February 15, 2016, from 1.00 p.m. to 3.00 p.m., at Fl 8, Room 801, Chaloem Rajakumari 60 Building (Chamchuri 10), Chulalongkorn University.
 • 8 Sep 2017
  Academy
  โครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) ร่วมมือกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ​) จัดงาน Smart Energy Hackathon ณ ชั้น 20 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) ในวันที่ 8 - 10 กันยายน 2560 วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเร่งกระบวนการพัฒนาและคิด
 • 8 Sep 2016
  Academy
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 17 Aug 2016
  Academy
  เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา  ทางโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) ได้จัดพิธีเปิดการอบรมโครงการ “SEED OF INNOVATION” Program ขึ้น บริเวณชั้น 19 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย ผู้ช่วยอธิกา
 • 8 Sep 2016
  Academy
  CU Innovation Hub had organized the 1st Global Innovation Talk.