Our Activities

 • 16 Nov 2016
  Academy
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาฯ (CU Innovation Hub) จัดงาน Global Innovation Talk ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “ King Bhumibol Adulyadej and Innovation for Social Development” โดยงานในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจ โดยงานในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจและลงทะเบียนเข้ารับการฟังการบรรยายกว่า 400 ท่าน ทั้งนี้รวมถึงท่านฑูตและตัวแทนฑูตจากประเทศต่างๆ
 • 8 Sep 2016
  Academy
  CU Innovation Hub had organized the 1st Global Innovation Talk.
 • 8 Sep 2016
  Academy
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาฯ (CU Innovation Hub
 • 27 Aug 2016
  Academy
              เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม – 17 กันยายน 2559 ที่ผ่าน CU Innovation Hub ได้จัดอบรมโครงการ “SEED OF INNOVATION” Program อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมอบรมได้แบ่งกลุ่มเพื่อสร้างสรรค์ ออกแบบและเตรียมนำเสนอแผนงานโครงการนวัตกรรม โดยมีวิทยากรประกอบด้วย อ.ดร.ปรีชญา สิทธิพันธุ์ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอ.นิกม์ พิศลยบุตร จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 27 Aug 2016
  Academy
  CU Innovation Hub had set the Seed of Innovation course for 4 weeks during August 27 – September 17, 2016.

Most Viewed

 • 25 Aug 2017
  Academy
  หากคุณอยากเป็น Startup ที่ประสบความสำเร็จและมีความคิดล้ำกว่าใครในการบริหารธุรกิจ คุณต้องไม่พลาดหลักสูตร "Siam Innovation District 24 Steps to a Successful Startup" ซึ่งหลักสูตรนี้พัฒนามาเพื่อธุรกิจ Start up โดยเฉพาะ อีกทั้งสอนหลักการบริหารธุรกิจ Startup ตั้งแต่เริ่มต้นจนมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเอง ใ
 • 28 Aug 2017
  Academy
  เปิดรับสมัครแล้วกับหลักสูตร "Siam Innovation District Design Thinking for Business Innovation" หลักสูตรดีๆสำหรับคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และต้องการได้รับการต่อยอดอย่างเต็มที่ ด้วยสุดยอดกระบวนการออกแบบความคิดขั้นสูงสำหรับการค้นหาโอกาสทางธุรกิจผ่านการทำความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง โดยโครงการนี้เป็นห
 • 28 Aug 2017
  Academy
  Machine learning และ AI กำลังเปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดกาล ถ้าคุณอยากล้ำกว่าใคร คอร์สนี้เหมาะสำหรับคุณ!!
 • 10 Aug 2017
  Academy
  วันนี้ 10 สิงหาคม 2560 ทางโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) ได้มีการจัดอบรมหลักสูตร Chula Startup League (24 Step to a Successful Startup by MIT) ณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี10) ซึ่งในวันนี้เป็นการอบรมในสเต็ปที่ 19 คำนวนต้นทุนในการหาลูกค้
 • 15 Feb 2017
  Academy
  Chulalongkorn University Innovation Hub would like to invite you to attend the 3rd Global Innovation Talk which will be held on February 15, 2016, from 1.00 p.m. to 3.00 p.m., at Fl 8, Room 801, Chaloem Rajakumari 60 Building (Chamchuri 10), Chulalongkorn University.
 • 8 Sep 2017
  Academy
  โครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) ร่วมมือกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ​) จัดงาน Smart Energy Hackathon ณ ชั้น 20 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) ในวันที่ 8 - 10 กันยายน 2560 วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเร่งกระบวนการพัฒนาและคิด
 • 8 Sep 2016
  Academy
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 31 Jul 2017
  Academy
  On 31st July 2017, CU Innovation Hub launched the sixth class of “24 Steps to a Successful Startup by MIT” course at 19th floor of Chaloem Rajakumari 60 Building (Chamchuri 10 Building). This course is a lecture course for Chula Startup League participants, supported by CU Innovation Hub.
 • 17 Aug 2016
  Academy
  The Opening Ceremony of 1st Seed of Innovation Program took place on the morning of Saturday 17 August 2016 at Fl 19, Chaloem Rajakumari 60 Building. The ceremony is opened by Associate Professor Dr.
 • 31 Jul 2017
  Academy