Our Activities

 • 8 Mar 2017
  Outreach
  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ทีม Outreach ตัวแทนจากโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย ( CU Innovation Hub ) ร่วมกับสโมสรนิสิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการจัดงาน Grand Opening Chula Expo 2017 ขึ้นที่บริเวณ ลานกิจกรรมกลางแจ้งหน้าห้างสรรพสินค้าสยามสแควร์วัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 20.00 น. โดยทาง CU Innovation Hub ได้นำตู้รีไซเคิลขวดพลาสติกไปจัดแสดงด้วย ( ตู้ Refun ) ไปดูภาพบรรยากาศในงานกันเลยค่ะ  
 • 8 Mar 2017
  Outreach
  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ทีม Outreach ตัวแทนจากโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย ( CU Innovation Hub ) ร่วมกับสโมสรนิสิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการจัดงาน Grand Opening Chula Expo 2017 ขึ้นที่บริเวณ ลานกิจกรรมกลางแจ้งหน้าห้างสรรพสินค้าสยามสแควร์วัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 20.00 น. โดยทาง CU Innovation Hub ได้นำตู้รีไซเคิลขวดพลาสติกไปจัดแสดงด้วย ( ตู้ Refun ) ไปดูภาพบรรยากาศในงานกันเลยค่ะ
 • 1 Feb 2017
  Outreach
  เมื่อวันที่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “ กำเนิด X-MEN ” ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือระหว่างโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub)  และ CU Dental Innovation Center ซึ่งในกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปฐกถาพิเศษในหัวข้อ “มองโลกมองเรา : ถอดบทเรียนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรม” และได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุชิต พูลทอง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ ทพญ.ดร.
 • 27 Nov 2016
  Outreach
  “CU INNOVATION HUB” ในงานดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Digital Thailand 2016” และเยี่ยมชมบูธ CU INNOVATION HUB ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปลี่ยนโฉมสังคมไทยสู่วิถีใหม่ในการใช้ชีวิต การเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ให้การต้อนรับและและนำชม
 • 16 Nov 2016
  Outreach
  King Bhumibol Adulyadej and Innovation for social development

Most Viewed

 • 8 Aug 2017
  Outreach
   
 • 15 Aug 2017
  Outreach
  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) เข้าร่วมเปิดงานนิทรรศการ ครบรอบ 14 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ณ อาคารสำนักงานสวนหลวงสแควร์ ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.
 • 26 May 2016
  Outreach
 • 27 Nov 2016
  Outreach
  “CU INNOVATION HUB” ในงานดิจิทัลไทยแลนด์ 2016
 • 8 Mar 2017
  Outreach
  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ทีม Outreach ตัวแทนจากโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย ( CU Innovation Hub ) ร่วมกับสโมสรนิสิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการจัดงาน Grand Opening Chula Expo 2017 ขึ้นที่บริเวณ ลานกิจกรรมกลางแจ้งหน้าห้างสรรพสินค้าสยามสแควร์วัน ตั้งแต่เวลา 10.0
 • 3 Aug 2017
  Outreach
  On 3rd August 2017, Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University have organized the event named “Sasin Startup Spirit” at 7th floor , Sasa Patasala Building , Chulalongkorn University.
 • 1 Feb 2017
  Outreach
  เมื่อวันที่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “ กำเนิด X-MEN ” ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือระหว่างโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub)  และ CU Dent
 • 27 Sep 2016
  Outreach
  Chulalongkorn University invites you to CU Innovation Hub: Open House on Tuesday, 27 September 2016 from 9:00 am onwards on the 19th Floor, Chaloem Rajakumari 60 Building, Chulalongkorn University.
 • 3 Aug 2017
  Outreach
  วันที่ 3 สิงหาคม 2560 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ได้มีการจัดงาน "Sasin Startup Spirit" ณ ชั้น 7 ตึกศศปาฐศาลา เพื่อแสดงความยินดีและมอบประกาศเกียรติคุณแด่นิสิตที่เข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ ในระหว่างปี 2016-2017 และยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิตปัจจุบันต้องการมี Startup ของต
 • 21 Jul 2016
  Outreach
  สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย จัดการแข่งขัน “Thailand Women Entrepreneurs Startup Competition 2016” สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะขึ้นเป็นครั้งแรก โดยผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับการสนับสนุนการเดินทางเพื่อเข้าร่วมโครงการ “Start Tel Aviv 2016” ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศอิสราเอล